Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WSCHOWIE Pośrednik Pracy – Doradca Klienta ……………………………………………………………..

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU POWIATOWY URZĄD PRACY WE WSCHOWIE Stanowisko ds. programów …………………………………&he

Informacja o wynikach naboru

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WSCHOWIE: Stanowisko ds. realizacji zadań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Informacja o wynikach naboru

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WSCHOWIE: Stanowisko ds. rozwoju zawodowego – szkolenia, zamówienia publiczne Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani :